Afdrukken

Omschrijving

Het woon- en leefmilieu in ruime zin zo goed mogelijk behartigen. Zij trachten dit doel te bereiken door ondermeer:
a. Het organiseren van activiteiten ter bevordering en instandhouding van de positieve relaties van de leden,
b. Bij de overheid de wensen verwoorden en aldaar de belangen van de vereniging te behartigen.

 
Datum Titel Locatie
16-01-2023 -