Informatieavond De Banen op woensdagavond 30 september

Laatst bijgewerkt: woensdag 23 september 2015

Natuurherstel, meer ruimte voor De Banen

Natuurgebied De Banen gaat de komende maanden flink op de schop. Wandelpaden veranderen, bomen worden gekapt. Weten wat, waar en waarom dit gaat gebeuren? Kom naar de informatievond op 30 september in gemeenschapshuis Reigershorst.

Natuurgebied De Banen in Nederweert-Eind is onderdeel van het Europese natuurnetwerk, Natura2000. De Banen maakt deel uit van een parelsnoer aan peelvennen met onder meer de Roeventerpeel, de Kwegt, de Schoorkuilen en het Sarsven. De afgelopen jaren, maar ook nu nog, hebben hier op grote schaal natuurherstelprojecten plaatsgevonden. Als klap op de vuurpijl wordt in De Banen een omvangrijke ingreep uitgevoerd.

Samen met landbouw
De natuurontwikkeling bij De Banen maakt deel uit van het integraal inrichtingsplan ‘Sarsven en de Banen naar een hoger peil’. Dit plan heeft tot doel om voor zowel landbouw, natuur als recreatie een meerwaarde te realiseren. Ten behoeve van de landbouw zijn in het verleden drainagebuizen en beregeningsputten aangelegd. Deze hebben mede geleid tot verdroging van de vennen en een daling van de natuurwaarden. Herstel is echter mogelijk, waarbij zowel de natuur als de landbouw zich verder kunnen ontwikkelen.

Werkzaamheden in een notendop
Door de aanleg van de Rietbeek dwars door de oostrand van De Banen midden jaren vijftig daalde de waterstand en groeide het ven deels dicht met riet. Veel karakteristieke plantensoorten verdwenen daardoor. Door herstelmaatregelen in de jaren negentig keerde een aantal soorten terug. Om de kwaliteit van De Banen verder te verbeteren wordt de Rietbeek omgelegd zodat de beek geen invloed meer heeft op het ven. Het waterpeil in De Banen kan hierna weer stijgen naar het vroegere niveau.

Natte voeten
Van de voormalige landbouwpercelen tussen de oude en de nieuw aan te leggen Rietbeek wordt de voedselrijke bovenlaag afgegraven om een natuurlijk overgang van bloem- en kruidenrijke graslanden tussen het landbouw- en het natuurgebied te realiseren. Hier worden ook het nieuwe wandel- en ruiterpad aangelegd. Door de waterpeilverhoging sterven de bomen bij de huidige Rietbeek door ‘de natte voeten’ op termijn af. Om dit te voorkomen wordt binnenkort een deel van dat bos gekapt.

Vragen over herinrichtingsplan
Tijdens de avond wordt uitleg gegeven over het hoe, waar en waarom van de werkzaamheden bij de Banen. Daarnaast krijgt u ook informatie over de andere werken die in uitvoering zijn in het kader van het inrichtingsplan (bv Schoorkuilen). Van de bestuurscommissie Nederweert, de provincie Limburg, de gemeente Nederweert en Stichting het Limburgs Landschap zijn mensen aanwezig om vragen te beantwoorden en uitleg te geven over het totale inrichtingsplan.

Kortom een boeiende avond waar we u graag voor uitnodigen in gemeenschapshuis Reigershorst, Pastoor Maesplein 13 in Nederweert-Eind. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur.

 

Foto's

  • Categorie: d’Indj Laeftj 2018
  • Categorie: Sinterklaas 2016
  • Categorie: Sinterklaas 2012
  • Categorie: Sarsven en Banen oktober 2012