Uitvoering integraal plan Sarsven en de Banen van start

Laatst bijgewerkt: zondag 14 oktober 2012

Het integrale plan Sarsven en de Banen heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Op woensdag 10 oktober ondertekenden alle betrokken partners een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee is het startsein gegeven voor de daadwerkelijke uitvoering.

Plan Sarsven en de Banen
Het inrichtingsplan Sarsven en de Banen kent een lange periode van planvorming en voorbereidingen. In juni werd het inrichtingsplan definitief vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg. Dat betekent dat dit mooie project, met een begroting van 11,5 miljoen euro, in uitvoering kan gaan. Het plangebied is 1600 hectare groot en ligt in de gemeenten Nederweert en Leudal.

Geven en nemen
Een belangrijke peiler van het plan, is dat het samen met alle denkbare betrokkenen is opgesteld. Een proces waarin geven en nemen centraal stond. Gepoogd is het maximaal haalbare uit het gebied te halen als het gaat om landbouw, natuur, water, recreatie en cultuurhistorie. 

Bijeenkomst 10 oktober
Woensdag 10 oktober waren de betrokken bestuurders van de provincie Limburg, waterschap Peel en Maasvallei, de gemeenten Nederweert en Leudal, Stichting Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, LLTB Limburg, DLG en Kadaster in het gebied aanwezig om de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering te tekenen. De bestuurscommissie had een verrassing inpetto, de uitvoering in het gebied was al in gang gezet. Enkele fraaie elementen voor de beleving van het gebied waren al uitgevoerd. De eerste fase van de uitvoering gaat van start een wezenlijk onderdeel is de herverkaveling van gronden . De wenszittingen voor de herverkaveling gaan over 2 weken van start.

Nieuwe beleefbare elementen in Nederweert
Rondom het Sarsven zijn nieuwe wandelpaden aangelegd, deze gaan deel uitmaken van de totale wandelstructuur in Nederweert. Bij de paden zijn een uitkijktoren en een vogelkijkwand aangelegd waar bezoekers het Sarsven op een mooie manier kunnen bekijken. De vogelkijkwand is door de aanleg van een speciaal halfverhard pad ook voor minder mobiele mensen bereikbaar. Deze week zijn in de gemeente Nederweert 2 natuurgebieden beleefbaar gemaakt voor de minder mobiele mensen. Op dinsdag 9 oktober werd namelijk ook het familiewandelpad in nationaal park De Groote Peel geopend. Deze paden zijn het gehele jaar goed toegankelijk voor rolstoelen, scootmobiels en buggy's.

Samenwerking
De grote kracht van het herinrichtingsplan is de nauwe samenwerking en betrokkenheid tussen de verschillende partijen. Deze samenwerking werd benadrukt door het ondertekenen van een overeenkomst tussen alle partners. Dit gebeurde in aanwezigheid van gedeputeerde Patrick van der Broeck. In de overeenkomst is vastgelegd hoe alle partijen met elkaar omgaan bij de uitvoering van het project. Na de ondertekening werd symbolisch een toost uitgebracht op een goede start bij de uitvoering.

Uitvoering
De bestuurscommissie streeft er naar ook bij de uitvoering mensen uit de streek betrekken. Dit heeft al geresulteerd in een samenwerking met museum Eynderhoof. Het resultaat is al tastbaar. Want de afgelopen heeft de smedengroep van Eynderhoof meegewerkt aan een aantal fraaie stalenkunstwerken die refereren aan historische taferelen uit het gebied. Twee beelden hebben inmiddels een plekje gekregen in het gebied. Bij de verdere uitvoering streeft de commissie naar meer samenwerking met Eynderhoof.

Meer info over het plan is te vinden op: www.sarsvenendebanen.nl
Bekijk ook het fotoalbum op deze website!

 

Foto's

  • Categorie: d’Indj Laeftj 2018
  • Categorie: Sinterklaas 2016
  • Categorie: Sinterklaas 2012
  • Categorie: Sarsven en Banen oktober 2012