Federatievorming Parochies Budschop-Eind-Nederweert-Ospel

Laatst bijgewerkt: zondag 14 oktober 2012

De kerkbesturen van de parochies in Budschop, Eind, Nederweert en Ospel, hebben op zaterdag 13 oktober 2012 een gezamenlijk overleg gehad, zoals al meegedeeld op 17 juli 2012, over verdere samenwerking. Afgesproken is de vorming van een federatie nader uit te werken, gebaseerd op de al bestaande clusterovereenkomst uit 2000, om zo samen sterker te staan. Er komt een federatiebestuur waarbij de vier parochies zelfstandig blijven bestaan en hun eigen identiteit behouden. De vier kerken blijven als zodanig in gebruik. Elke parochie vaardigt twee bestuursleden af naar het federatiebestuur. In iedere parochie blijft een parochieel comité bestaan (of een parochieraad) met vertegenwoordigers vanuit de bestaande werkgroepen en de twee vertegenwoordigers in het federatiebestuur.

Op 8 november a.s. wordt een vervolgbijeenkomst gehouden om de plannen verder uit te werken. De parochianen, in nauw overleg met de dorpsraden (daar waar mogelijk), zullen op de hoogte worden gesteld als de plannen verder vorm hebben gekregen.

Mocht U interesse hebben in de verdere achtergronden van deze ontwikkeling dan kunt U op onderstaande link de nota “Blauwdruk 2020 van het Bisdom Roermond” van mei 2011 lezen.
http://www.bisdom-roermond.nl/ktml2/images/uploads/files/blauwdruk%202020(1).pdf

 

Foto's

  • Categorie: d’Indj Laeftj 2018
  • Categorie: Sinterklaas 2016
  • Categorie: Sinterklaas 2012
  • Categorie: Sarsven en Banen oktober 2012