Dorpsraad Eind

Contactpersoon  Dhr. J. Koppen; Kruisstraat 47, 6034 RJ Eind, Tel. 634763; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website www.nederweert-eind.nl
Bestuur

- Voorzitter: Dhr. R. Lempens, Steutenweg 25, 6034 SB Eind, Tel. 549000; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Penningmeester: Dhr. E. Steeghs, Steutenweg 77, 6034 C Eind; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Secretaris: Dhr. J. Koppen; Kruisstraat 47, 6034 RJ Eind, Tel. 634763; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Bestuurslid: Dhr J. Beerens, Kruisstraat 51, 6034 RJ, Tel. 631831; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Bestuurslid: Mevr. M. Heijnen-Wolfs, Ahrensburgerstraat 38, 6034 RX  Eind, Tel. 634518
- Bestuurslid: Mevr. W. Rietjens-Mackus, Kruisstraat 32, 6034 RK Eind, Tel. 842513

Doelstelling

Nederweert-Eind heeft officieel al sinds 1977 een dorpsraad, waarbij de rol en de doelstelling in de loop der jaren gewijzigd c.q. aangepast is.

De belangrijkste doelen die de Dorpsraad zichzelf stelt zijn:
1. Het plegen van overleg met de inwoners en verenigingen op het moment dat dit nodig is.
2. Het (mede) organiseren en stimuleren van activiteiten in de gemeenschap Nederweert -Eind
3. Het functioneren als tussenpersoon tussen de gemeente en de gemeenschap
4. Zorgdragen voor een goed functionerende gemeenschap waar het prettig en goed wonen en leven is door het inventariseren van de wensen en behoeften van de inwoners

Bestuursleden dienen zo veel mogelijk lid te zijn van de in Eind gevestigde verenigingen cq stichtingen, zodat de leden weten wat er onder de inwoners leeft.

Geschiedenis

De eerste gedachten tot het stichten van een Parochie met een eigen kerk zijn ontstaan in 1934. Op 26 augustus 1939 werd een kerkbestuur benoemd en daarmee werd Nederweert-Eind een parochie en had het recht op een kerk met pastorie en een lagere school. In 1941 werd de noodkerk met de lagere school gebouwd en op 31 augustus 1941 werd de R.K. St. Gerardusschool ingezegend.

Pastoor Brand heeft mede aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van de parochie Nederweert-Eind. Na het plotselinge overlijden van Pastoor Brand in 1951 is Pastoor Jac Maes verder gegaan in de voetsporen van pastoor Brand. Op 10 mei 1956 werd de nieuwe St. Gerardus-Majella kerk in gebruik genomen door pastoor Jac Maes.

In 1952 werd een Parochieraad ingesteld onder leiding van pastoor Maes Al waren er geen statuten toch was hun doelstelling nagenoeg hetzelfde als nu:

 • Het stimuleren en activeren van de gemeenschap en overleg hebben met de inwoners over de leefbaarheid van Nederweert-Eind.
 • Men zocht naar een gezonde vorm van inspraak en wenste haar verantwoordelijkheid naar buiten te brengen door bv. de leden van het Parochieel Comité aan de parochie voor te stellen.
 • Overleg hebben met de raadsleden en de gemeente.
 • Overleg hebben met de verenigingen.
 • Het organiseren van diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld een Sinterklaas intocht.


De eerste algemene Parochie vergadering voor de Eindse gemeenschap vond plaats in 1954. De allereerste Parochiegids werd in 1961 uitgegeven en gratis aangeboden aan alle gezinnen van de St. Gerardusparochie.

In 1973 is het Gemeenschapshuis Reigershorst met een gymzaal voor de basisschool, geopend.

In 1977 is het Parochieel Comité officieel als stichting met statuten opgericht. Dit had vooral te maken met de organisatie van de Brugfeesten, later omgedoopt tot Festeynder Weekend. Vanaf toen kwamen er veel meer financiële mogelijkheden om nieuwe en reeds bestaande verenigingen en activiteiten te ontwikkelen, te steunen en te stimuleren, met als grootste succes Openluchtmuseum Eynderhoof.
Festeynder was een unieke geschiedenisles van het dagelijkse leven tussen Peel en Maas in de periode 1900-1950. Festeynder was enorm belangrijk voor de leefbaarheid van d‘Indj, omdat de vele verenigingen, de Dorpsraad Eind (voorheen het Parochieel Comité), het gemeenschapshuis Reigershorst en de middenstand er financieel beter van werden, maar ook omdat het allemaal vrijwilligerswerk was en er daardoor een grote onderlinge band ontstond tussen de Eindenaren maar ook tussen de verenigingen.

Ter gelegenheid van 75 jaar parochie Eind en 40 jaar Festeynder in het jaar 2015 is als cadeau voor de Eindse bevolking een eigen Dorpsvlag voor Eind ontwikkeld, welke aan ieder adres gratis ter beschikbaar is gesteld om de verbondenheid met elkaar te tonen door deze vlag te gebruiken bij bijzondere gebeurtenissen in Eind.

Sinds 1 januari 2016 is de naam Parochieel Comité gewijzigd in Dorpsraad Eind. Bestuursleden van Dorpsraad Eind dienen zoveel mogelijk lid te zijn van in Eind gevestigde verenigingen en/of stichtingen om zodoende voeling te houden met de gemeenschap.

Volgens de statuten heeft de Dorpsraad als doel:

 1. Het stimuleren en activeren van het verenigingsleven in onze gemeenschap.
 2. Het plegen van regelmatig overleg met verenigingen en inwoners over de leefbaarheid,
 3. Het opkomen voor het algemeen belang van het dorp Eind,
 4. Het functioneren als intermediair tussen de gemeente en de gemeenschap.
 5. In de loop van het jaar (culturele) evenementen organiseren.
 6. In voorkomende gevallen verenigingen ondersteunen op momenten dat zij tijdelijk met een bestuurlijke onderbezetting kampen of anderszins problemen hebben.
 7. Waar mogelijk financiële ondersteuning bieden aan verenigingen en activiteiten.


Het huidige d’Indj bestaat uit meer dan 25 verenigingen en stichtingen.

Overwegingen omtrent de samenstelling van de Dorpsraad Eind:

 • Het aantal leden moet minimaal 7 personen zijn.
 • Bij (her)benoeming van leden wordt rekening gehouden met vertegenwoordiging in de Dorpsraad, Eynderhoof, Reigershorst en het verenigingsleven.
 • Voorzitter, penningmeester en secretaris mogen niet tegelijk aftreden.
 • Raadsleden hebben in principe zitting in de Dorpsraad Eind.


D’Indj is dan wel een kleine gemeenschap met slechts ±1600 inwoners, maar het heeft grootse daden, een uitstekende sociale cohesie tussen de inwoners en de verenigingen en een ongekende saamhorigheid waar menig dorp/stad jaloers op is.
En op moeilijke momenten is er altijd wel iemand die een arm om je heen slaat of iemands schouder waar je gebruik van mag maken, want d’Indj is een dorp voor de gemeenschap én door de gemeenschap.
Ook voor ondernemers zijn er voldoende mogelijkheden om zich in Eind te vestigen.

Free Joomla! templates by Engine Templates