Historie

Naamgeving

Nederweert heette oorspronkelijk "Merefelt", hetgeen betekent "temidden van meren" of later "Weert van den nedersten eynde", hetgeen later is verbasterd tot Nederweert. Een andere uitleg van "Merefeld" is, dat de benaming afstamt van het Germaanse woord "mar" wat paard betekent en het eveneens Germaanse "vilde" wat veld of plaats betekent. Het "Merefeld" zou een paardenwisselplaats uit de Romeinse tijd zijn geweest.Tegenwoordig nog herkenbaar in de benaming van het buurtschap"Rosveld" eveneens met de betekenis van "paardenwisselplaats".

Een van de gehuchten van de gemeente Nederweert is het kerkdorp Nederweert-Eind. Het ligt een beetje verborgen aan de Noordzijde achter de rij bomen en de bewassing van beide oevers van het kanaal de "Noordervaart". Geografisch en bestuurlijk maakt het deel uit van de uitgestrekte gemeente Nederweert. Aan de westzijde bepaalt het kanaal "Wessem-Nederweert"de grens van ons dierbaar oord. Vroeger moet in onze streek veel veen- en moerasgebieden hebben gelegen. De naam "Weert" geeft aan hoe de naam is ontstaan. "Weert" is identiek met "waard": een stuk land gelegen bij of te midden van wateren en moerassen :m.a.w. een ingedijkt stuk land. Dat de plaats deze naam kreeg is heel begrijpelijk wanneer men bedenkt dat deze streek, zowel in het noorden, oosten als in het zuiden omgeven was door uitgestrekte peelplassen en moerassen, die vroeger een veel grotere oppervlakte bestreken dan tegen- woordig. Tussen deze onbewoonbare wildernissen lag een hoog en droog eiland en hierop is "Weert" ontstaan. Het hele gebied werd onderscheiden in twee gedeelten: het hoger gedeelte "Overweert", wat thans "Weert" is en het lagere gedeelte "Nederweert".

In onze omgeving hebben al sinds de prehistorie mensen gewoond. Dat blijkt uit vondsten uit de steentijd en de aanwezigheid van de resten van een groot urnenveld uit de late bronstijd op de Boshoverheide. Tevens zijn er bewoningssporen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd gevonden. Ook in Nederweert-Eind zijn in 1952 opgravingen en vondsten gedaan die erop wijzen, dat reeds 1800 jaar voor Christus hier mensen moeten hebben gewoond. Als wij aan de vroegste bewoners in onze streek denken dan komt allereerst de naam "Tjongercultuur" naar voren. In 1954-1955 zijn nabij het natuurreservaat " De Banen" opgravingen gedaan, waarbij een laat paleolitische steentijdcultuur werd aangetroffen van 10.000 - 9000 jaar voor Christus. Zie ook hierna ; "Het Germanenkerkhof".

 

 

Foto's

  • Categorie: d’Indj Laeftj 2018
  • Categorie: Sinterklaas 2016
  • Categorie: Sinterklaas 2012
  • Categorie: Sarsven en Banen oktober 2012