Peelvennen; Sarsven, De Banen en Kwegt

Tussen Nederweert-Eind en de zuidrand van Weert strekt zich een langgerekt vennengebied uit. De Banen, Sarsven, Kwegt, Schoorkuilen en Roeventerpeel maken er deel vanuit en zijn in beheer bij Het Limburgs Landschap. De met elkaar in verbinding staande vencomplexen herbergen veel en bijzondere natuurwaarden. Er ontwikkelt zich een unieke venflora en de vennen zijn belangrijk voor libellen, water- en moerasvogels. De deelgebieden Sarsven en de Banen hebben dan ook de hoogste Europese beschermingsstatus: Natura 2000-gebied. De Banen, Sarsven en Kwegt liggen op het grondgebied van Nederweert-Eind.

Wandelroute
https://www.klikprintenwandel.nl/wandelroutes/ommetje-sarsven/

 

Foto's

  • Categorie: d’Indj Laeftj 2018
  • Categorie: Sinterklaas 2016
  • Categorie: Sinterklaas 2012
  • Categorie: Sarsven en Banen oktober 2012