Wandeling Wellensteijn, Sarsven, De Banen en Kwegt (16 km)

Zie ook de website van Klik, Print & Wandel: https://www.klikprintenwandel.nl/wandelroutes/wellensteyntocht

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.

Startpunt: Kerk, Pastoor Maesplein 5, 6034 TE te Nederweert-Eind.

1.
Vanuit het plein met de rug naar de ingang van de kerk LA vertrekken, “St. Gerardusstraat”, de weg met kerk aan linkerhand volgen tot woning nr.44, zijwegen en paden negeren.
Voorbij deze woning RA, verhard voetpad, vervolgens aan einde van dit voetpad rechts aanhouden, verharde weg, weg aan linkerhand negeren.
Bij T-splitsing RA, direct daarna LA, “Visdijk”, wn31.
RD, onverhard pad aan rechterhand negeren, kn31 volg 32, de weg verder volgen tot 2de bocht naar links.
# Voor mooi uitzicht over het “Sarsven”, direct na de 1ste bocht passeert men aan rechterhand een pad met SLL bord “Sarsven en de Banen” naar een vogelkijkscherm.
In deze bocht rechts aanhouden, grindpad met SLL bord “Sarsven en de Banen”, kn32 volg 34, iets verder buigt het pad naar rechts en gaat over in een onverhard pad.

2.
Bij 3-sprong RA, gras-pad, kn34 volg 35.
RD, gras-pad met klaphek aan linkerhand negeren, kn35 volg 36, verderop na ca. 250m buigt het pad naar rechts richting knuppelbrugje voor smal bosgebied, voorbij het brugje buigt het pad t.h.v. een uitkijktoren naar links, wn36.
# Voor een mooi uitzicht over het Sarsven even de uitkijktoren beklimmen.
Na verlaten van het bosgebied rechts aanhouden, wn36, het gras-pad met waterloop aan linkerhand volgen tot verharde weg.
Bij verharde weg RD, de weg oversteken richting houten hek, wn36, voor het houten hek buigt het pad naar rechts het bosgebied in.
T.h.v. informatiepaneel “IJsboerderij Gommers”, bij 3-sprong links aanhouden, kn36 volg 37, het pad door het bos verder volgen, verderop passeert men een knuppelbrugje.
Voorbij brugje over waterloop LA, gras-pad met waterloop aan linkerhand, de wn route wordt verlaten.

3.
Bij T-splitsing voor eveneens wat bredere waterloop LA, het pad met de waterloop aan rechterhand volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, men passeert klein parkeerterreintje met SLL bord “De Kwegt”.
Iets voor houten steiger LA, smal pad over brede kade met eikenbomen aan linkerhand, wn46, verderop buigt het pad naar rechts, weer verder voor open gebied buigt het pad naar links richting bosgebied, wn46, men passeert hoogspanningsmast.
Voor bosrand, bij T-splitsing RA, kn46 volg 42, het pad door rand bosgebied volgen tot metalen afsluitboom met daarachter een picknicktafel.
Voor de afsluitboom LA, smal bospad, de wn route wordt verlaten.
Ruim voorbij bocht naar rechts het doorgaande smalle pad met bocht naar links verder volgen, smal pad richting bosrand aan rechterhand negeren.

4.
RD, achtereenvolgens pad aan linker- en klaphek aan rechterhand negeren, wn44, men passeert een bankje, verderop buigt het pad naar links.
Iets voorbij deze bocht, bij 3-sprong RA, wn44, verderop buigt het pad naar links.
Voor omheind bosperceel het doorgaande pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren, wn44, het pad verder volgen tot breed pad aan rechterhand t.h.v. rand bosgebied, zijpaden aan linkerhand negeren
Bij dit pad RA, kn44 volg 88, verderop gaat het pad door open landbouwgebied.
Bij T-splitsing LA, kn88 volg 86, halverwege bosperceel passeert men een bankje.
Bij kruising RA, verharde weg, wn86.
Bij T-splitsing LA, “Kolenhofweg”, kn86 volg 87.
In ruime bocht naar rechts van de weg links aanhouden, breed onverhard pad, kn87 volg 63.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, verderop passeert men aan rechterhand een omheind grasveld met clubgebouw (hondenvereniging).

5.
Bijna aan einde het omheinde terrein LA.
Voor inrit “Koeldijk 10”, bij T-splitsing RA, pad met bosrand aan rechterhand.
Voor omheind terrein met loods LA, gras-pad aan rechterzijde van landbouwperceel inlopen, kn89 volg 63 (zie achterzijde van routepaaltje).
Bij kruising met doorgaande weg RD, breed grindpad links van inrit nr.31 inlopen, wn63, verderop voorbij de gebouwen gaat het grindpad over in een onverhard pad.
Voor bosrand, in bocht naar links van het doorgaande pad RA, bospad, wn63, verderop voor een landbouwperceel buigt het pad naar links het bos weer in.
Bij T-splitsing RA, wn63, iets verder buigt het pad naar links.
Bij kruising met verharde weg RD, wn63, bospad met bankje.
Iets voorbij bocht naar links RD, smal pad aan rechterhand negeren, kn63 volg 62, verderop volgt het pad de bosrand aan rechterhand.
Voor bosrand, het doorgaande pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren, kn62 volg 61.

6.
Ca. 120m voorbij deze bocht LA, smal bospad, kn61 volg 60, het smalle slingerend bospad volgen tot T-splitsing bij breed zandpad voor een landbouwperceel.
Bij deze T-splitsing RA, wn60, breed zandpad met bosrand aan rechterhand.
Voorbij het landbouwperceel LA, pad langs het landbouwperceel richting bosperceel, kn60 volg 52.
Ca. 60m voorbij de bosrand  LA, smal recht bospad, wn52, verderop voor een landbouwperceel buigt het pad naar links het bosperceel weer in, wn52.
Na verlaten van bosperceel, bij Y-splitsing RA, wn52, direct daarna bij T-splitsing RA, verharde weg, kn52 volg 51.
Bij T-splitsing LA richting bosgebied, kn51 volg 50.
Voor bosrand RA, onverhard pad met bosrand aan linkerhand, kn50 volg 16, het pad volgen tot woning direct na bosperceel aan rechterhand, zijpaden negeren.

7.
Iets voor deze woning RA, smal bospad, kn16 volg 15, verderop na verlaten van het bosperceel buigt het pad naar links.
# Direct na deze bocht gaat de tocht verder over een smal gras-pad langs een waterloop, indien het gras-pad door begroeiing lastig te belopen is kan men ook RD het bredere pad volgen, kn15 volg 14. Bij kruising met verharde weg RA, kn14 volg 13. RD, pad aan rechterhand negeren, kn13 volg 11, direct daarna LA brugje over, kn11 volg 82, het pad buigt naar rechts, voorbij het bankje gaat het pad licht slingerend door bos. Ga verder bij punt 7. laatste regel.

Direct na deze bocht RA, gras-pad met waterloop aan rechterhand, kn15 volg 13, verderop na ca. 500m, in smal bosperceel buigt het pad naar links, wn13.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, kn13 volg 11, direct daarna LA, kn11 volg 82, het pad buigt naar rechts, voorbij het bankje gaat het pad licht slingerend door bos.
Voor stuw, bij 4-sprong LA, wn route, het smalle bospad volgen tot klaphek met daarachter knuppelbrug naar vogelkijkhut.

8.
Iets voor het klaphek RA, wn82, direct daarna voor waterloop buigt het pad naar links, wn82, gras-pad met waterloop aan rechterhand.
Direct na een flauwe bocht naar rechts LA door klaphek, iets verhoogd pad met knuppelbrugjes, wn82, verderop direct na 2de brugje buigt pad naar links een smal bosgebied in, men passeert bankje en een klaphek.
Voorbij dit klaphek RD, klaphek aan rechterhand negeren, kn82 volg 79, iets verhoogd pad door rand broekbos, verderop verlaat men het broekbos via een klaphek.
Voorbij het klaphek, bij kruising RD over brugje, wn79, gras-pad met waterloop aan linkerhand.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, kn79 volg 78, de weg volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA, kn78 volg 77.
RD, weg “Vuursteen” aan rechterhand negeren.
Voorbij woning nr.75 RA, “Sint Gerardusstraat”, wn77, de weg volgen tot de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SLL = Stichting het Limburgs Landschap

Wandelnetwerk:
Rood/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerkpaaltje met alleen richting aanduiding.

Klik op de kaart om de volledige routebeschrijving te downloaden
 

Foto's

  • Categorie: d’Indj Laeftj 2018
  • Categorie: Sinterklaas 2016
  • Categorie: Sinterklaas 2012
  • Categorie: Sarsven en Banen oktober 2012