Wandeling Zoom, Sarsven, De Banen en Kwegt (18 km)

Zie ook de website van Klik, Print & Wandel: https://www.klikprintenwandel.nl/wandelroutes/de-zoom-tocht

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.

Startpunt: Kerk, Pastoor Maesplein 5, 6034 TE te Nederweert-Eind.

1.
Met de rug naar de ingang van de kerk de weg links van de kerk inlopen, “St. Gerardusstraat”, de weg volgen tot T-splitsing, zijwegen negeren.
Bij deze T-splitsing LA, wn78, de weg volgen tot weg aan rechterhand t.h.v. woning nr.87, zijweg aan linkerhand negeren.
Bij deze weg RA, “Visdijk”, kn78 volg 79.
RD pad aan rechterhand negeren, direct daarna LA, gras-pad met waterloop aan rechterhand, kn79 volg 82.
Voorbij brugje, bij kruising RD door klaphek, smal iets verhoogd bospad door rand broekbos, wn82.
Bij 3-sprong rechts aanhouden door klaphek, het klaphek aan linkerhand negeren, kn82 volg 11, na verlaten van het smalle bosperceel met bankje het iets verhoogd pad met knuppelbrugjes door open gebied volgen, voorbij een klaphek buigt het pad naar rechts en volgt een brede waterloop aan linkerhand, wn route.

2.
Bij bosperceel buigt het pad naar rechts het bos in, wn11, direct daarna iets voor klaphek LA, smal slingerend bospad, wn route, het bospad volgen tot 4-sprong met aan linkerhand een stuw.
Bij deze 4-sprong RD, gras-pad met waterloop aan linkerhand inlopen, de wn route wordt verlaten, direct daarna bij kruising met verharde weg RD, gras-pad met de waterloop aan linkerhand verder volgen, verderop buigt het gras-/onderhoudspad naar links, voorbij deze bocht de waterloop aan linkerhand verder volgen.
Bij kruising met verharde weg LA, verharde weg, kn10 volg 12.
Bij kruising RA, “Banendijk”, kn12 volg 89, aan linkerhand passeer men “Ons boerenerf”.
Bij 3-sprong links aanhouden, wn89, verderop voorbij woning gaat de verharde weg over in een onverhard pad.
Bij T-splitsing RA, kn89 volg 2.

3.
RD, pad aan linkerhand negeren, kn92 volg 93, iets verder volgt het pad aan rechterhand de bosrand.
T.h.v. bosperceel aan linkerhand RA door klaphek, kn93 volg 90, voorbij het klaphek rechts aanhouden, gras-pad met afrastering aan rechterhand volgen, verderop voorbij een overstap buigt het pad naar links, na verlaten van het bos volgt het pad de rand van het gebied.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, kn90 volg 91 direct daarna LA, wn91.
Direct na brede waterloop RA, gras-/onderhoudspad met waterloop aan rechterhand, kn91 volg 22, verderop t.h.v. betonnen brug kan ook het iets beter te belopen pad aan de andere zijde van de waterloop gevolgd worden.
Bij verharde weg LA, kn22 volg 23, verharde weg.
In bocht naar rechts van de weg links aanhouden, onverhard pad richting hoogspanningsmast, wn23.

4.
Voorbij de hoogspanningsmast RA door klaphek, voorbij het klaphek links aanhouden, gras-pad met afrastering aan linkerhand, verderop wordt via een klaphek het begrazingsgebied weer verlaten, iets voor rand van het gebied buigt het gras-pad naar rechts, de rand van het  gebied volgen met iets verder aan rechterhand een bosperceel met eiken, verderop voorbij het perceel met eiken buigt het gras-pad naar links en volgt afrastering aan rechterhand, weer verder passeert men een klaphek en loopt men weer een klein stukje door het begrazingsgebied.
Voorbij volgend klaphek, bij T-splitsing LA, wn23, vervolgens bij T-splitsing LA, verharde weg, kn23 volg 20, de weg volgen tot weg “Leveroyse heideweg” aan linkerhand direct na een woning, overige zijwegen negeren, ruim voor deze weg passeert men kn20 volg 65.
Bij deze weg RD, weg “Leveroyse heideweg” aan linkerhand negeren, kn65 volg 60, vervolgens voor bosperceel RA, breed onverhard pad, wn60.

5.
RD, pad langs bosschages aan rechterhand negeren, kn60 volg 61.
Bijna aan einde van het bosperceel LA, smal bospad, wn61, het smalle bospad volgen tot T-splitsing voor een landbouwperceel.
Bij deze T-splitsing RA, pad met bosrand aan rechterhand, kn61 volg 62, iets verder gaat het pad door het bos.
Voorbij bosperceel aan linkerhand, in bocht naar links van het doorgaande pad rechts aanhouden, kn62 volg 52, smal pad door de bosrand.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, wn52, na ca. 200m passeert men kn52 volg 51, de weg ca. 800m verder volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA richting bos, kn51 volg 50.
Voor bosrand RA, onverhard pad met bosrand aan linkerhand, kn50 volg 16, het pad volgen tot kleine woning direct na bosperceel aan rechterhand.
Iets voor deze woning RA, smal bospad, kn16 volg 15.

6.
Na verlaten van het bos, bij 3-sprong links aanhouden, breder pad, kn15 volg 14, het pad volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising LA, verharde weg, kn14 volg 38.
Bij kruising RA, gras-pad met afrastering aan rechterhand richting schaapskooi, de wn route wordt verlaten.
Voor de schaapskooi, bij 3-sprong links aanhouden, direct daarna t.h.v. de schaapskooi RD, gras-pad met afrastering aan rechterhand volgen, gras-pad aan linkerhand negeren, wn38, verderop t.h.v. open plek buigt het pad met een ruime bocht naar links.
Bij kruising met aan overzijde van de weg ingang naar “Dagcamping de Houtsberg” RA, verharde weg, kn38 volg 46, de weg volgen tot kruising met doorgaande weg.
Bij deze kruising RD, wn46.

7.
Voor klein parkeerterreintje met SLL bord “De Kwegt” RA, gras-/onderhoudspad met waterloop aan linkerhand, het gras-pad langs de waterloop volgen tot brede waterloop aan rechterhand, iets voorbij een stuw.
# Voordat men RA het gras-pad inloopt, een klein stukje RD is een plateau met mooi uitzicht over de vogelrijke waterplas van “De Kwegt”.
Voorbij deze waterloop RA, de waterloop aan rechterhand volgen.
Bij kruising RA brugje over, wn36, smal bospad, iets verder passeert men een knuppelbrugje.
Bij 3-sprong met informatiepaneeltje “IJsboerderij Gommers” rechts aanhouden, kn36 volg 35.
Bij kruising met doorgaande weg RD, gras-/onderhoudspad met waterloop aan rechterhand, wn35, vervolgens voorbij bocht naar rechts LA, smal bospad, wn35, verderop iets voor uitkijktoren buigt het pad naar rechts en gaat over een knuppelbrugje, wn35, ruim voorbij het brugje buigt het pad naar links met afrastering aan rechterhand.

8.
RD, klaphek aan rechterhand negeren, kn35 volg 34.
Bij T-splitsing LA, kn34 volg 32.
Bij 3-sprong links aanhouden, verharde weg, kn32 volg 31, verderop voorbij de bocht naar rechts passeert men kn31 volg 77, de weg verder volgen tot T-splitsing in bebouwde kom, zijpaden negeren.
# Voor een mooi uitzicht over het Sarsven vanuit een vogelkijkscherm even het smalle pad aan linkerhand iets voor bocht naar rechts inlopen.
Bij deze T-splitsing RA, direct daarna LA, “Loyenbos”, wn77.
In bocht naar rechts van de weg links aanhouden het verhard voetpad inlopen, de wn route wordt verlaten, direct daarna bij T-splitsing LA, de weg volgen tot de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SLL = Stichting Limburgs Landschap

Wandelnetwerk:
Rood/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Klik op de kaart om de volledige routebeschrijving te downloaden
 

Foto's

  • Categorie: d’Indj Laeftj 2018
  • Categorie: Sinterklaas 2016
  • Categorie: Sinterklaas 2012
  • Categorie: Sarsven en Banen oktober 2012